Öğr. Gör. GÖKÇEN İLHAN ILDIZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. GÖKÇEN İLHAN ILDIZ

T: (0282) 250 3309

M gildiz@nku.edu.tr

W gildiz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇOCUK GELİŞİMİ
Öğrenim Yılları: 2018-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
Öğrenim Yılları: 2013-2016
Tez: Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bağlanma Durumlarının İncelenmesi (2016)
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2005
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU / ÇOCUK GELİŞİMİ
2012-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIM VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
2016-
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2016
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Kadrolu Öğretmenlik MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2006-2011
Eğitim ve Öğretim Danışmanlığı ÖZEL KURUM 2005-2006
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Çocuk Gelişimi
Özel Eğitim
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. İLHAN ILDIZ G., TEZEL D., TÜRKIYE’DE ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARA İLİŞKİN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ, ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol. 3, pp. 599-609, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
2. AHMETOĞLU E., İLHAN ILDIZ G., ACAR İ. H., Amy E., Children’s emotion regulation and attachment to parents: Parental emotion socialization as moderator, Social Behavior and Personality: an international journal, 2017.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
3. İLHAN ILDIZ G., AHMETOĞLU E., An Examination of Attachment Status of Preschool Children, International Education Studies, vol. 9, pp. 232-243, 2016.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. İLHAN ILDIZ G., Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Bölüm: ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE AİLE KATILIMI VE AİLE EĞİTİMİ, Yayın Yeri: PEGEM BASIN YAYIN, Editör: SEVEN SERDAL, 2018.
Bilimsel Kitap
2. İLHAN ILDIZ G., AHMETOĞLU E., Recent Researches in Education, Bölüm: THE FRIEDRICH FROEBEL APPROACH, Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, Editör: Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, 2018.
Bilimsel Kitap
3. İLHAN ILDIZ G., SAĞLIK BİLIMLEİI ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, Bölüm: TÜRKİYE’ DE ÇOCUK VE ŞİDDETİN GÜNCEL ARAŞTIRMALARLADEĞERLENDİRİLMESİ, Yayın Yeri: Gece Publishing, Editör: Prof. Dr. Birol KILIÇ,Dr. (Md.) Dilek ATİK,Dr. (Md.) Dilek ATİK, 2018.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
4. DAMAR M., İLHAN ILDIZ G., SOCIAL SCIENCES, Bölüm: CAUSES OF VIOLENCE AGAINST CHILDRENAND EFFECTS OF DOMESTICVIOLENCE ON CHILDREN, Yayın Yeri: AKADEMISYEN PUBLISHER, Editör: Hanna ROG, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
5. Damar M., İLHAN ILDIZ G., THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE ANT ART, Bölüm: LANGUAGE EDUCATION AND COSMIC EDUCATION IN MONTESSORI METHOD, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: HASAN ARAPGİRLİOĞLU, ATİLLA ATİK, SALİM HIZIROĞLU, ROBERT l. ELLIOTT, DİLEK ATİK, 2018.
Bilimsel Kitap
6. İLHAN I. G., AHMETOĞLU E., AKŞİN Y. E., BALKAN EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 2017, Bölüm: FROEBEL VE OYUN, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Yayınları, Editör: Hikmet ASUTAY, 2017.
Bilimsel Kitap
7. İLHAN ILDIZ G., AHMETOĞLU E., AKŞİN YAVUZ E., EDUCATIONAL RESEARCH AND PRACTICE, Bölüm: Assessment of Attachment in Children, Yayın Yeri: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Editör: Prof. Dr. Irina KOLEVA , Assoc. Prof. Dr. Gökhan DUMAN, 2017.
Bilimsel Kitap
8. İLHAN I. G., AHMETOĞLU E., AKŞİN Y. E., Educational Research and Practice, Bölüm: Assessment of Attachment in Children, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Irina Koleva, Gökhan Duman, 2017.
Bilimsel Kitap
9. İLHAN ILDIZ G., AHMETOĞLU E., Resaarcher on Science and Art in 21.Century Turkey Volume 2, Bölüm: The Johann Heinrich Pestalozzi Approach, Yayın Yeri: GECE KİTAPLIĞI, Editör: Arapgiroğlu, Hasan Atik, Atilla Elliott, L. Robert Turgeon, Edward, 2017.
Bilimsel Kitap
10. İLHAN ILDIZ G., BEYAZYÜZ M., Researches on Science and Art in 21. Century Turkey Volume 1, Bölüm: Importance of Learning Enviroment in Preschool Period: Learning Enviroment in Alternative Approaches, Yayın Yeri: GECE KİTAPLIĞI, Editör: Arapgiroğlu, Hasan Atik, Atilla Elliott, L. Robetr Turgeon, Edward, 2017.
Bilimsel Kitap
11. İLHAN ILDIZ G., AHMETOĞLU E., Developments in Educational Sciences, Bölüm: Attachment in Children, Yayın Yeri: ST. KLIMENT OHRIDSKI OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Editör: Recep EFE, Irina KOLEVA , Emin ATASOY, İsa CÜREBAL, 2016.
Bilimsel Kitap
12. AHMETOĞLU E., ERCAN Z. G., İLHAN ILDIZ G., ERGİN D. Y., Contemporary Approaches in Education, Bölüm: A Study of Classroom Management Skills of Preschool Teachers, Yayın Yeri: ACADEMIC RESEARCH, Editör: Kevin Norley / Mehmet Ali Icbay / Hasan Arslan, 2015.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. İLHAN ILDIZ G., SEVEN S., 6 Yaş Çocuklarında Bağlanma ve Mizaç Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, V. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU (25.10.2018-27.10.2018).
Tam metin bildiri
2. İLHAN ILDIZ G., SEVEN S., Türkiyede Zihin Engellilerle İlgili Gerçekleştirilen Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi, 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu (25.10.2018-27.10.2018).
Tam metin bildiri
3. İLHAN ILDIZ G., SEVEN S., 30 İLE 45 YAŞLARI ARASINDAKİ YETİŞKİNLERİN SEVGİYİALMA VE AKTARMA BİÇİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA, VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE) (09.05.2018-11.05.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. İLHAN ILDIZ G., SEVEN S., BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE 6 YAŞ ÇOCUKLARININBAĞLANMA VE EBEVEYNLERİNİN DUYGU SOSYALLEŞTİRMEDAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE) (09.05.2018-11.05.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. İLHAN ILDIZ G., TEZEL D., ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARA İLİŞKİN TÜRKİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ, 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018) (09.04.2018-11.04.2018).
Tam metin bildiri
6. İLHAN ILDIZ G., AHMETOĞLU E., ACAR İ. H., Ebeveyn Duygu Sosyalleştirme ve Çocuk Mizacının Çocuklarda Duygu Düzenleme Stratejileri Üzerşndeki Yordayıcı Etkisi, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (18.10.2017-21.10.2017).
Tam metin bildiri
7. AHMETOĞLU E., ERCAN Z. G., İLHAN ILDIZ G., ERGİN D. Y., Okul Öncesi Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Tutumlarının Yordanması, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (18.10.2017-21.10.2017).
Tam metin bildiri
8. SEVEN S., İLHAN ILDIZ G., TOBAH Türkiye Örneklemi Araştırmalarında 6 Yaş Çocuklarının Bağlanma Durumlarının İncelenmesi, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (18.10.2017-21.10.2017).
Tam metin bildiri
9. İLHAN ILDIZ G., AKŞİN YAVUZ E., AHMETOĞLU E., A Review of the Literature on Family Involvement in Preschool Education in Turkey, l2th International Balkan Education and Science Congress (28.09.2017-30.09.2017).
Tam metin bildiri
10. İLHAN ILDIZ G., SEVEN S., Reggio Emillia Yaklaşımı, Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Sempozyumu (29.04.2017-30.04.2017).
Tam metin bildiri
11. İLHAN ILDIZ G., AHMETOĞLU E., Emotion Regulation and Attachment in Children: Parental Role in Emotion Socialization, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017) (21.04.2017-23.04.2017).
Tam metin bildiri
12. İLHAN ILDIZ G., AHMETOĞLU E., Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bağlanma Durumlarının İncelenmesi, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği Uluslararası Erken Çocukluk Kongresi (18.03.2016-20.03.2016).
Tam metin bildiri
13. AHMETOĞLU E., ERCAN Z. G., İLHAN ILDIZ G., ERGİN D. Y., A Study of Classroom Management Skills of Preschool Teachers, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Baltic Institute of Humanities (11.09.2014-14.09.2014).
Tam metin bildiri
Sanatsal Faaliyetler
1. Sayıları Öğreniyorum, Yer:ICES 2018 Eğitim Materyalleri Tasarım SergisiYarışması, Düzenleyenler:JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES (IBAD), 09.04.2018-11.05.2018.
Karma
2. ARA VE ANARENKLER, Yer:VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), Düzenleyenler:JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES (IBAD), 09.04.2018-11.04.2018.
Karma
3. DOKUN BANA, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES (IBAD), 09.04.2018-11.04.2018.
Karma
4. Artık Materyal Kostüm Sergisi, Düzenleyenler:Gökçen İlhan ILDIZ, 12.05.2015-15.05.2015.
Özgün
5. Okul ÖncesiEğitim Materyal Sergisi, Düzenleyenler:Gökçen İLHAN ILDIZ, 12.05.2015-15.05.2015.
Özgün
6. Artık Materyal Kostüm Sergisi, Düzenleyenler:Gökçen İLHAN ILDIZ, 05.06.2014-05.06.2014.
Özgün
Üyelikler
Öğretmen Akademisi Vakfı, Üye, 2010-.
Çocuk Gelişimciler ve Eğitimciler Derneği, Üye.
Scientific Researches Association, Üye.
Katıldığı Kurslar
Okullarda İlk Yardım ve İlk Müdahele Semineri, Yer:Tekirağ, 07.12.2009-09.12.2009.
Okul Sağlığı Semineri, Yer:Tekirdağ, 03.12.2009-04.12.2009.
Okul Öncesi Eğitimde Müzik ve İngilizce Öğretim Teknikleri, Yer:Tekirdağ, 13.09.2009-13.09.2009.
Aldığı Sertifikalar
Reggio Emillia Yaklaşımında Eğitim Alanı, Yer:Haliç Üniversitesi, 04.04.2015-04.04.2015.
Okul Öncesinde Alternetif Eğitim, Alternatif Okullar Konferansı, Yer:Haliç Üniversitesi, 04.04.2015-04.04.2015.
I.Level ( Elementary-Pre İntermediate ) English, Yer:Yalova, 10.10.2005-10.04.2006.
UYGULAMALIÇOCUK MERKEZLİ VE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ, Yer:PsikoTerapi-İST, 17.12.2016-18.12.2016.
Orff Schulwerk Eğitimi, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, 10.03.2015-10.03.2015.
’Tamamlanmamış Oyuncak Bebek Ailesi Hikayeleri Ölçeği’’nin Uygulama ve Kodalama Semineri, Yer:Pınar Kocabaş Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, 21.12.2014-21.12.2014.
Çocuk Ruh Sağlığı Eğitimi, Yer:Tekirdağ, 22.06.2010-22.06.2010.
İnsan Hakları ve Demokratik Vatandaşlık Eğitimi, Yer:Tekirdağ, 22.03.2010-26.03.2010.
Trafik ve Çevre Bilgisi Öğreticiliği, Yer:İatanbul, 21.05.2007-08.06.2007.
Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programları, Yer:Yalova, 12.08.2002-20.09.2002.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Erken Çocukluk Farkındalık Çlıştayı, Yer:Turunç Eskişehir Otel, 18.11.2016-20.11.2016.
İdeal Okul ve Alternatif Okullar Zirvesi, Yer:Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi, 14.01.2017-14.01.2017.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitim Kongresi, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği, 18.03.2016-20.03.2016.
V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Baltic Institute of Humanities, Yer:Rusya, 11.09.2014-14.09.2014.