Öğr. Gör. GÖKÇEN İLHAN ILDIZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. GÖKÇEN İLHAN ILDIZ

T: (0282) 250 3309

M gildiz@nku.edu.tr

W gildiz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Çocuk Gelişimi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ENGELLİ ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
Öğrenim Yılları: 2013-2016
Tez: Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bağlanma Durumlarının İncelenmesi (2016)
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2005
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU / ÇOCUK GELİŞİMİ
2012-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIM VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
2016-
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2016
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Kadrolu Öğretmenlik MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2006-2011
Eğitim ve Öğretim Danışmanlığı ÖZEL KURUM 2005-2006
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Çocuk Gelişimi
Okul Öncesi Eğitimi
Çocuk Gelişimi Eğitimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. İLHAN ILDIZ G., AHMETOĞLU E., An Examination of Attachment Status of Preschool Children, International Education Studies, vol. 9, pp. 232-243, 2016.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. İLHAN ILDIZ G., AHMETOĞLU E., Developments in Educational Sciences, Bölüm: Attachment in Children, Yayın Yeri: ST. KLIMENT OHRIDSKI OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Editör: Recep EFE, Irina KOLEVA , Emin ATASOY, İsa CÜREBAL, 2016.
Bilimsel Kitap
2. AHMETOĞLU E., ERCAN Z. G., İLHAN ILDIZ G., ERGİN D. Y., Contemporary Approaches in Education, Bölüm: A Study of Classroom Management Skills of Preschool Teachers, Yayın Yeri: ACADEMIC RESEARCH, Editör: Kevin Norley / Mehmet Ali Icbay / Hasan Arslan, 2015.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. İLHAN ILDIZ G., AHMETOĞLU E., Emotion Regulation and Attachment in Children: Parental Role in Emotion Socialization, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017) (21.04.2017-23.04.2017).
Tam metin bildiri
2. İLHAN ILDIZ G., AHMETOĞLU E., Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bağlanma Durumlarının İncelenmesi, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği Uluslararası Erken Çocukluk Kongresi (18.03.2016-20.03.2016).
Özet bildiri
3. AHMETOĞLU E., ERCAN Z. G., İLHAN ILDIZ G., ERGİN D. Y., A Study of Classroom Management Skills of Preschool Teachers, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Baltic Institute of Humanities (11.09.2014-14.09.2014).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. İLHAN ILDIZ G., SEVEN S., Reggio Emillia Yaklaşımı, Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Sempozyumu (29.04.2017-30.04.2017).
Tam metin bildiri
Üyelikler
İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği, Üye, 2016-.
Öğretmen Akademisi Vakfı, Üye, 2010-.
Katıldığı Kurslar
Okullarda İlk Yardım ve İlk Müdahele Semineri, Yer:Tekirağ, 07.12.2009-09.12.2009.
Okul Sağlığı Semineri, Yer:Tekirdağ, 03.12.2009-04.12.2009.
Okul Öncesi Eğitimde Müzik ve İngilizce Öğretim Teknikleri, Yer:Tekirdağ, 13.09.2009-13.09.2009.
Aldığı Sertifikalar
Reggio Emillia Yaklaşımında Eğitim Alanı, Yer:Haliç Üniversitesi, 04.04.2015-04.04.2015.
Okul Öncesinde Alternetif Eğitim, Alternatif Okullar Konferansı, Yer:Haliç Üniversitesi, 04.04.2015-04.04.2015.
I.Level ( Elementary-Pre İntermediate ) English, Yer:Yalova, 10.10.2005-10.04.2006.
UYGULAMALIÇOCUK MERKEZLİ VE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ, Yer:PsikoTerapi-İST, 17.12.2016-18.12.2016.
Orff Schulwerk Eğitimi, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, 10.03.2015-10.03.2015.
’Tamamlanmamış Oyuncak Bebek Ailesi Hikayeleri Ölçeği’’nin Uygulama ve Kodalama Semineri, Yer:Pınar Kocabaş Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, 21.12.2014-21.12.2014.
Çocuk Ruh Sağlığı Eğitimi, Yer:Tekirdağ, 22.06.2010-22.06.2010.
İnsan Hakları ve Demokratik Vatandaşlık Eğitimi, Yer:Tekirdağ, 22.03.2010-26.03.2010.
Trafik ve Çevre Bilgisi Öğreticiliği, Yer:İatanbul, 21.05.2007-08.06.2007.
Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programları, Yer:Yalova, 12.08.2002-20.09.2002.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Erken Çocukluk Farkındalık Çlıştayı, Yer:Turunç Eskişehir Otel, 18.11.2016-20.11.2016.
İdeal Okul ve Alternatif Okullar Zirvesi, Yer:Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi, 14.01.2017-14.01.2017.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitim Kongresi, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği, 18.03.2016-20.03.2016.
V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Baltic Institute of Humanities, Yer:Rusya, 11.09.2014-14.09.2014.